Lær det grundlæggende om substrater!

Lær det grundlæggende om substrater!

Lær det grundlæggende om substrater!

For at forstå kernen i vores «afdeling/fag » skal vi starte med kultiverings grundlaget.

 

Alle planter begynder at vokse i et bestemt slags dyrknings medium eller ‘substrat’. Et substrat er med andre ord et underlag som en kultivator bruger til at dyrke sine planter. Der er flere typer af substrater, valget af substratet afhænger af den kultur man dyrker. I hobby tilfælde er det ens præferencer der udgør hvilket substrat man bestemmer sig for at anvende, da der er fordele og ulemper ved dem alle. De mest almindelige er Jord, Coco eller at dyrke i vand, altså Hydroponics. Der er intet rigtigt eller forkert.

Dette leder os videre til næste punkt, nemlig substraterne..

I alle de typer af substrater der findes, er det fælles for dem alle at de alle kan fåes i forskellige kvalitets niveauer. Det er selvfølgelig altid en fordel at dyrke med et substrat der er eget til den kultur man dyrker. Der er også nogle substrater hvor det er en fordel at have et kvalitets produkt fra starten af. Fx. hvis man køber en dårlig kvalitets jord, kan man have nemmere ved t få dyr/pest, eller i værste tilfælde så indeholder jorden allerede dyr ved købet. Et andet eksempel kunne være at substratet ikke var pH stabilt, hvilket ville resultere i at man ville have langt nemmere ved at støde på pH problemer under vejs -hvis man vil undgå alle disse problemer så børman kigge efter mærket «RHP».

RHP mærket har været det europæiske videnscenter for potter og underlag (l gro medier) for forbrugeren og den professionelle siden 1963. RHP-mærket garanterer kvaliteten af ​​produktet. Kvalitetsmærket sikrer, at det enkelte medie opfylder kvalitetskravene. Hvis du ikke kan finde dette mærke anbefaler vi at du køber dit substrat i en butik eller hos producenter der laver substrater specifikt til den kultur du dyrker. På den måde er man mere sikker på at der er taget højde for hvad substratet skal anvendes til.

 

#Jord
Lad os starte med jord, også kaldt spagnum. At gro med denne type substrat er måske den mest kendte metode til dyrkning. Når man snakker om jord er det godt at vide at jord kommer i flere forskellige kvaliteter samt udgaver. Spagnum kommer fra moser som vi har stor tilgængelighed til her i vores del af verdenen. Jord/spagnum kommer vist ikke meget tættere på naturen, så hvis man har en økologisk tilgang, så er dette det umildbare bedste valg. Der er også nogle der hævder at smagen i din afgrøde er bedre når den er dyrket i jord, da der er mulighed for at være mikroorganismer samt bakterier. Jord bliver tungt ved vanding, derfor kan rødderne have svære ved at få ilt – derfor vælger mange at blande deres jord med lega sten eller perlite for bedre dræning samt bedre ilt indhold. Man skal være opmærksom på at jord kan købes som gødet eller ikke gødet, samt med en lav/høj pH værdi. De fleste jord typer har en lille smule gødning i sig i forvejen, så man behøver ikke at gøde selv de første par uger. Det er derfor ikke helt ligegyldig hvilken jord man vælger. En fordel ved jord er at det er mere tilgivelig, i forhold til hvis man fx over/under gøder, så er straffen ikke ligeså stor som ved fx hydroponics.

#Coco 
Bortset fra jord er et andet meget populært substrat Coco. Coco kommer fra de varme lande hvor de er rige på cocos nødder. Før at cocos nødden kan bruges som et substrat, er de blevet lagt i blød i vand over en længere periode, derefter skal de vaskes ordentligt, dampes og pufret – for at ende med et rent slut produkt. Ligesom med jorden er der naturligvis også kvalitets forskel for de forskellige udgaver af coco. Nogle fabrikanter ligger deres coco i blød, i saltvand. Det er lagt billigere, men der vil opstå et problem med salt indholdet. De bedre brands bruger ferskvand til at opløse Cocosen i. En af de helt store fordele ved coco er, at det kan holde på meget vand samt at det ikke bliver kompakt når det skal holde på vandet. Dette gør at man ikke har behov for at tilføre lega sten eller perlite for at give bedre dræning eller iltning. Man skal være opmærksom på at coco typisk kommer helt u-gødet. Derfor skal man selv huske at påføre gødning fra første dag. En anden fordel ved coco er at det er mere tilgivelig i forhold til hvis man fx over/under gøder, så er straffen ikke ligeså stor som ved fx hydroponics.

#Rockwool
Rockwool har nogle gode egenskaber, det er nemlig let og luftigt, og kan holde på en høj mængde af vand. I et professionelt regi erhvervsmæssigt bruger man typisk rockwool til dyrkning af tomater, agurker og cannabis. Det bør dog nævnes at Rockwool kan være svær at mestre. Det er ikke så tilgivende som jord eller coco. Vi anbefaler rockwool særligt til stiklinger, da de er super nemme og billige at arbejde med. Det er ikke teknisk sværere at tage stiklinger i rockwool end i evt andre medier. Rockwool foretrækker også en lavere pH værdi.

#Perlite
Perlite er et natur produkt af en vulkansk bjergart, der ved opvarmning (1.200° C) udvider sig til 20 gange det oprindelige rumfang. Perlite består af ca. 70 % kvarts (siliciumoxid). Oprindeligt brydes perlite med bulldozers i åbne miner i Grækenland og Tyrkiet, hvorefter den soltørres, knuses og sigtes. Materialet anses for at være biologisk harmløst, man skal være opmærksom på at perlite selvfølgelig ligesom alt andet kommer i forskellige kvaliteter og udgaver, hvor de billige udgaver har tendens til at indholde meget støv. Derfor skal man huske at skylle sin perlite inden brug. Perlite sikrer at dit medium bliver så luftig at det sikrer rødderne på planter har en optimal ilt tilførsel således disse kan udvikles bedre og kraftigere.

#Clay pebbles / Lega sten
Lega sten kan bruges i både altankasser, potter og helt store anlæg. Ved at bruge lega får planterødderne luft, de gør jorden let og holder på fugtigheden. Disse kan også bruges i potter som dræn. Det gør potten lettere og giver gode vækstforhold for blomsternes rødder, ligesom de også modvirker overvanding. Ligger du dem i toppen af potter formindskes udtørring. De er fremstillet af fed plastisk ler, som brændes i roter-ovne, hvor leret bliver til små «korn». De består derefter af små luftceller med en hård skal af ler. De har en størrelse på 4-16 mm ca. Der er nogle hydroponics systemer hvor man gror i ren lega, for at holde på planten mens der konstant form for vanding.

#Hydro (At dyrke i systemer med vand som substrat)
Ifølge mange producenter er Hydro «metoden» den mest professionelle metode til dyrkning. Generelt anvendes denne metode i kombination med recirkulations vand systemer (også kaldet Hydroponic systemer). Ordet Hydroponic Kommer fra latin, og betyder arbejdende vand. Kort sagt, det er kunsten at dyrke planter uden et traditionelt substrat. Når de fleste mennesker tænker på hydroponics, tænker de på planter, som er dyrket med deres rødder, suspenderet direkte i vand, uden et gro medium.  Et hydroponics system kunne fx være NFT, DWC, Aeroponics,  ebb & flow og dryp systemer, eller i kombination med lega sten/perlite som bruges til at holde planten stabil imens at rødderne vokser nede i vandet. Hydro er ikke lige så tilgivelig som at gro i et substrat, da der ikke er nogle buffere samt at rødderne bliver direkte udsat for over/under gødning. Her kan der også hurtigt opstå en for høj eller lav pH værdi. Der er mange fordele ved hydroponics systemer, som hurtig vækst.