Ups..Hvorfor ser mine blade sådan ud?

Ups..Hvorfor ser mine blade sådan ud?

Åh åh, Hvad er der mon galt med mine planter!

Og nu tænkter du måske, at planter ikke kan snakke? Det kan de bestemt.
Når noget i planternes miljø eller kost er ude af balance, så har de nok at sige. Nogle gange skriger de faktisk i stilhed. Det er meget vigtigt at vide, hvordan en sund plante skal se ud, ellers kan de tidlige advarselstegn overses.

I denne artikel vil vi komme nærmere ind på typiske problemer, der ikke er usædvanlige at finde hos sine planter. I denne artikel berører vi kun emnerne kort, og hvordan man evt kan undgå dem eller overkomme dem bedst muligt.

Først og fremmest skal det nævnes at de fleste gødning mangler egentligt ikke stammer af «rigtige» gødning mangler, hvis man altså køber gødning der egner sig til den kultur man dyrker. De fleste problemer stammer fra optagelses problemer, det kunne fx. være over vanding eller rod problemer som drøver ilten i substratet, derfor har planten svært ved at optage den næring den behøver. Dette er langt mere set end en reel gødning mangel. Stort set alle de anderkendte brands som vi kender til laver nogle fantastiske produkter som indeholder alt hvad planten har brug for. Problemerne opstår typisk ved for lidt kendskab til dyrkning.

Med hensyn til vanding anbefaler vi at man venter med at vande til at potten er let igen. Hvis man vander en potte der er våd og har mangler, tilføjer den mere gødning så kan man skabe et yderligere problem som er overgødning. Et enkelt lille problem kan ende ud i flere eller større problemer ved forkert behandling.

Til dem der gror i hydro skal der mere fokuseres på at holde en stabil EC værdi under hele growet, frem for svingninger i EC værdien. Det vil sige at hvis man har en ide om at vande med en EC på 2, så bør ens EC værdi ikke vige langt fra 2. Det vil sige at hvis din EC stiger stille så skal du blot tilfører noget mere vand for at få den tilbage på enheden 2, hvis den falder skal du tilføje mere gødning således at du kan beholde værdien 2.

 

Nitrogen:
Nitrogen også kaldet Kvælstof er et af de vigtige elementer, en plante har brug for. Nitrogen er kort sagt det der gør at en plante er grøn. En plante har typisk brug for nitrogen i det vegative stadige i højere grad end i blomstringen. Det er også oftest nitrogen mangel man kommer ud for. Grunden til at man ofte møder nitrogen mangel er, at i de fleste gødnings programmer har de lavet en lille plan for hvor lang tid man ca er i vegativ førend at man går i blomst. Typisk drejeer det sig om tre uger. Problemet opstår så der hvor nogle gror godt kunne tænke sig nogle større planter før end de går i blomst, og derfor forlænger den vegative periode. Dette gar gødnings skemaet ikke taget højde for, altså at man udvider sin vegative periode. Dette kan nemt undgåes ved at skrue op for gødningen, eller købe nitrogen som koncentrat og tilføje dette, når man oplevler en mangel. Man kan hurtig se en forbedring på planter efter2-4 dage (jord/coco) ved hydro ses det ofte hurtigere. Det er en vigtig del af proteiner, chlorophyll, vitaminer, hormoner og DNA. Fordi det er en bestanddel af enzymer, er nitrogen involveret i alle enzymreaktioner og spiller en aktiv rolle i plantens metabolisme.

Kvælstof absorberes hovedsageligt af anlægget i form af nitrat og ammonium. Det kan også absorberes via små organiske molekyler. Det er vigtigt, at balancen mellem nitrat og ammonium er korrekt i fodringen, ellers vil pH blive for høj eller for lav. 

Kort om kvælstof – Hvad er det, og hvad gør det?
– Kvælstof er en bestanddel af enzymer og er derfor involveret i alle enzymreaktioner og spiller en aktiv rolle i plantens metabolisme.

Symptomer på en mangel
– Stængler bliver lilla og bladene bliver lyse grønne til start, dernæst gule og mister deres grønne farve jævnt over det meste af bladet. 

Udvikling af en mangel
– Anlægget er en lysere farve som helhed.
– Større blade i plantens nedre del bliver lysegrønne.
– Bladstængerne af de mindre blade bliver nu også lilla. Typiske lodrette lilla striber vises i stilken.
– Væksten er synligt hæmmet, hvilket giver kortere planter, tyndere stilke, mindre bladdannelse og mindre blade.
– Tvangs blomstring starter, og der er betydeligt bladtab.
– Væsentlig reduktion i udbytte.

Årsager til mangel
Mangel kan skyldes forkert fodring, eller fodring der indeholder utilstrækkelig næringsstoffer. Substrates der indeholder en masse frisk organisk materiale, kan forårsage kvælstofmangel, fordi mikroorganismer binder nitrogenet.

Løsninger til mangel
– Hæv EC’en en smule. Dette gør tricket – det tager dog lidt tid. 
– Tilsæt nitrogen i koncentrat og fortsæt med dit normale gødnings program. 
– For hurtigere effekt: Sprøjt ​​bladene med en nitrogenopløsning.

 

Fosfor:

Fosfor spiller en vigtig rolle for alle levende organismer og er et vigtigt næringsstofelement til planter og dyr. Det har en nøgleposition i cellens forbrændingsprocesser og i den samlede energioverførsel af planten. Det er også en «byggesten» af cellevæggene, DNA’et og alle former for proteiner og enzymer. De største koncentrationer af fosfor findes i plantens udviklings områder. En vigtig fakta omkring fosfor er at den hjælper på stimuleringen af din planters blomstring. Det vil sige at når man dyrker en kultur som går i blomst, skruges der typisk op for forfor indtaget i blomstrings perioden. Det er ikke ofte at man ser en fosfor mangel, typisk stammer manglen fra noget andet end selve fosforen. 

Om fosfor kort sagt – Hvad er det, og hvad gør det?
– Indeholder nøgleposition i både celleprocesser og total energioverførsel af anlægget.
– En «byggesten» af cellevægge og DNA.
– Fosfor hjælper til stimuleringen af din planters blomstring. 

Symptomer på en mangel
Planter forbliver ret små med lilla / sorte nekrotiske bladdele, som senere bliver misdannede og krympede.

 

 

Udvikling af en mangel
– Først bliver planten mørkegrøn – en anden slags mørkegrøn (blå / grøn), som er meget ligende en kalium mangel.
– Væksten i højden og udviklingen af ​​plantens side skud er hæmmet.
– Efter 2 til 3 uger vises mørke lilla / sorte nekrotiske pletter på de gamle og mellemstore blade, hvilket gør bladene misdannede.
– De lilla / sorte nekroser udvider sig til bladets stamme. Bladet svinger, krøller betydeligt og dør af.
– Planten blomstrer fuldt ud, men udbyttet vil være minimal.

Årsager til mangel
– Det kan skyldes at planten er så stor, at den mængde fosfor man kommer i sin næring ikke er tilstrækkelig. 
– Vækstmediet har for høj en pH. I sådanne tilfælde kan planten ikke absorbere fosfor på grund af det faktum, at uopløselige fosforforbindelser udvikler sig.
– Jorden er for sur, eller for rig på jern og zink. Dette forhindrer absorptionen.

Løsninger til en mangel
– Brug altid uorganiske fosfater, da disse er nemme at absorbere.
– Behandel dine planter med fosfor i koncentrat.
– Hvis du ser begyndende tegn på mangel, skru da op for din gødning stille og roligt – og se om det bliver bedre. 

 

Potassium:
Potassium også kaldet Kalium tager sig af styrken og kvaliteten af ​​planten, og styrer utallige andre processer som kulhydratsystemet, samt immunforsvaret. Potassium gør din plante stærkere og beskytter mod sygdomme mm. 

Omkring kalium kort sagt – Hvad er det, og hvad gør det?
– Kalium tager sig af styrken og kvaliteten af ​​planten.
– Styrer utallige andre processer som kulhydratsystemet samt immunforsvaret.

På billedet til venstre, her ser du at Bladets kanter er «døde» også kaldt brændte.
Hvad kan du så gøre ved dette?
Hvis EC’en i substratet er for lav, som ses på billedet her kan du øge gødningen ved din næste vanding eller købe kalium som et koncentrat og vande med det. 

Symptomer på en mangel
Fordampning reduceres, hvis der er mangel på kalium. En konsekvens er, at temperaturen i bladene vil stige og cellerne vil brænde. Dette sker hovedsagelig på bladets kanter, hvor normalt fordampning er højest. Bladene bliver gule fra kanten i retning af venerne, og rustne farvede døde pletter vises i bladene. Bladets spidser krøller op radikalt og hele sektioner af bladene begynder at rådne. Bladene fortsætter med at krølle og i sidste ende vil dette falde af.

Årsager til mangel
– For lidt, eller den forkerte form for gødning.

– Gror i kaliumbundne jordarter.
– Et overskud af natrium (køkken salt) i rodmiljøet. Natrium sænker kaliumindtaget.
– Hvis EC i substratet er for lav. 

Til din information
Kalium absorberes hurtigt og nemt af planten. I et hydroponisk system bliver resultaterne synlige inden for få dage (1-2) Jord og coco ses det ved efter 2-4 dage. Kaliumtilskud ved bladgødning anbefales ikke, men ved vanding. Det er ret svært at få et kalium problem, typisk er det mere en forkert håndtering af gødning og vanding dette skyldes. De fleste producenter producere gødning med rigeligt indhold af kalium. 

 

 

Magnesium: 
Magnesium er et uundværligt element for planter. I planter repræsenterer det en byggesten til klorofyl (Grønne blade), og derfor er det afgørende for fotosyntesen. Samtidig spiller magnesium en vigtig rolle i energioverførslen. Sammen med calcium er det også en bestanddel af ledningsvand, der påvirker vandets hårdhed.

Om magnesium kort sagt –  Hvad er det, og hvad gør det?
– Magnesium er uundværlig for planter
– Repræsenterer en byggesten for chlorophyll
– Er afgørende for fotosyntesen.

Symptomer på en mangel
Når der er en mangel, vil det være synlig som rustne brune pletter og / eller vage, overskyet, gule pletter mellem venerne.

 

 

Udvikling af en mangel
– Tegn på en mangel opstår først omkring 4.-6. Uge.
– Små, rustne brune pletter og / eller overskyede gule pletter vises i middelaldrende blade (under toppen af ​​planten).
– Størrelsen og antallet af rustbrune pletter på bladene øges.
– Symptomerne spredes ud over hele planten, som ser syg ud.
– Når manglen bliver akut, påvirkes de yngre blade også, og blomster produktionen reduceres.

Årsager til mangel

Magnesiummangel kan forekomme, fordi optagelse er hæmmet på grund af:

– En meget våd, kold og / eller et sur rodmiljø.
– En høj mængde kalium, ammoniak og / eller calcium i sammenligning med mængden af ​​magnesium.
– Et begrænset rodsystem
– En høj EC i vækstmediet, som forhindrer fordampning.

Løsninger til at løse en mangel
– Når en mangel er diagnosticeret, kan du behandle med produktet cal-mag, eller i en koncentreret form. 

Til din information
En lille smule ekstra magnesium er ikke særlig skadelig. Når man gror i jord, opstår der ikke store mængder magnesium hurtigt. For meget magnesium hæmmer optagelsen af ​​calcium, og planten viser generelle symptomer på et overskud af salte.

 

Calcium:
Calcium forekommer i hele planten. Det bruges til mange processer i planten, men calcium er vigtigst for vækstprocessen. Det har en regulerende effekt i cellerne og bidrager til plantens stabilitet.

Det er vigtigt, at en tilstrækkelig mængde calcium altid er tilgængelig i rodmiljøet, så det bliver kontinuerligt – tilgængeligt til absorption af planten.

Om calcium kort sagt – Hvad er det, og hvad gør det?
– Er vigtigt for vækstprocessen.
– Har en regulerende virkning i cellerne og bidrager til plantens stabilitet.

Symptomer på en mangel
– De ældre, større blade lige over de nederste vil vise de første symptomer. Gul / brune pletter opstår, som ofte er omgivet af en skarp brun skrå kant.
– Derudover er væksten bremset, og i alvorlige tilfælde er skuddet mindre end normalt.

 

 

Udvikling af en mangel
– Symptomerne vises ofte hurtigt; inden for en eller to uger, hvor de første pletter er synlige på de ældre blade.
– Pletterne starter som små, lysebrune pletter, der stiger i størrelse over tid.
– Pletterne forekommer også ofte i bladets kant, som med en kaliummangel. Pletterne har en skarp omrids og stammer ikke udelukkende fra kanten af ​​bladene.
– En forsinkelse i udvikling er ofte allerede mærkbar inden for en uge.
– De ældre blade dør af langsomt. Jo ældre bladet er, jo mere alvorlige symptomer.
– Blomstringen er også forhindret og bremset. Frugterne forbliver små.

Årsager til mangel
– En for stor mængde ammonium, kalium, magnesium og / eller natrium i rodmiljøet. Absorptionen hæmmes hovedsageligt af ammonium og mindst af natrium.
– Problemer med fordampning forårsaget af for høj EC-værdi eller ved for høj eller lav relativ luftfugtighed.

Løsninger til en mangel
– Hvis EC-værdien af ​​substratet er for høj, kan den let skylles ud med rent og eventuelt forsuret vand.
– Yderligere calcium kan påføres gennem nærings opløsningen.
– Brug den egnede jord, der ikke er for sur. Sur jord indeholder ofte utilstrækkelig mængder kalk. God pottejord og Coco-underlag er allerede kalkede.
– Kan også behandles med cal-mag, eller som et koncentrat.

Til din information

Pas på med gødninger der indeholdende meget chlorid.

 

For at runde kort af så håber vi at dette kunne hjælpe nogle med at bestemme eventuelle mangler, samt at finde løsninger hertil. Man er altid velkommen til at kontakte os hvis man har spørgsmål eller søger rådgivning herom.

 

 

 

 OBS: Disse billeder af lånt fra canna’s hjemmeside.